Harmonieorkest : Paul van Gils

Leerlingenorkest : Lisette Harms

Samenspeelgroep : Nadine van de Merwe

Slagwerkensemble : Jan Schipper