De voorgaande periodes bleken een stevige fundering te hebben gelegd voor een goed functionerende muziekvereniging, bestaande uit een blokfluitgroep, een samenspel ensemble, een jeugdorkest, een slagwerkensemble, een harmonie orkest en een eigen leerlingenopleiding, die voldeed aan de landelijke normen. 
Op 20 mei 1989 werd als harmonieorkest alweer “lof der jury” behaald op het jaarlijkse concertfestival van de Federatie “De Hoeksche Waard”. Een ander belangrijk en historisch evenement van dat jaar was het bezoek van vrijwel de voltallige Koninklijke familie aan Oud-Beijerland ter viering van Koninginnedag op zaterdag 29 april, waarbij de hele vereniging, voor het laatst in vol ornaat, optrad. 
Ook buiten Oud-Beijerland liet de vereniging van zich horen door deelname aan concoursen en het geven van concerten, zoals in het Openluchtmuseum te Arnhem en het concertgebouw De Doelen te Rotterdam. In 1994 werd zelfs weer een internationale concertreis gemaakt naar de Spaanse Costa Brava. 
In 1995 werd de muzikale prestatie op het jaarlijkse bondsconcours in Hoofddorp beloond met promotie naar de hoogste (vaandel) afdeling en in het jaar daarop behaalde het orkest in die afdeling “lof der jury” op het Festival Hoeksche Waard en werd ook deelgenomen aan het landelijke topconcours van de N.F.C.M.. Naast de inzet van de leden waren deze muzikale successen voor een groot deel ook te danken aan de toenmalige dirigenten, namelijk: 
Henk Heins uit Oud-Beijerland (1980-1989) en Jos van der Sijde uit Nieuwerkerk a/d IJssel (l989-2000). 
Belangrijk was ook de ingebruikname van het huidige clubgebouw aan het Laningpad nr. 2. op 11 oktober 1991. Het pand aan de Ooststraat was te klein geworden en gezien het saneringsplan van de gemeente moest het in de toekomst bovendien worden gesloopt. Dankzij de medewerking van de gemeente kon het gymnastieklokaal van de voormalige Keuchenisschool tegen een symbolisch bedrag worden overgenomen en, na een grondige verbouwing, op 9 september 1992 officieel worden geopend door de toenmalige erevoorzitter, burgemeester Chris Leeuwe. 
Met de eeuwwisseling brak tevens een nieuw tijdperk aan onder de kundige en strakke leiding van Anno Appelo, die ooit op 7 jarige leeftijd als tamboer lid van de drumband was geworden. Op 11 november 2000 werd hij aangesteld als docent/instructeur van het slagwerkensemble en per 1 januari 2001 werd hij benoemd tot dirigent van het harmonieorkest. Op 27 oktober 2001 behaalde het slagwerkensemble op een landelijk concours een eerste prijs met promotie naar de hoogste (ere) divisie. Op 5 januari 2002 nam het harmonieorkest deel aan het Internationale Muziek Festival in de Tsjechische hoofdstad Praag, waarbij het orkest een gouden plaquette werd toegekend en Anno door de jury werd uitgeroepen tot beste dirigent van het festival. 
Op 8 juni 2002 wist het harmonieorkest weer beslag te leggen op de wisselbeker van de Federatie “De Hoeksche Waard” en het orkest werd op 2 november 2002 winnaar van het bondsconcours te Alblasserdam. 
Anno 2004 meent “De Bazuin” met trots haar 75 jarig bestaan te mogen vieren.

Tekst: Wim van Dam