Het absolute hoogtepunt in zowel organisatorisch als muzikaal opzicht was de concerttournee van de vereniging van 1 tot 15 juli 1972 door de provincie Ontario van Canada; een onvergetelijke reis met bezoeken aan Hamilton, Sint Catharines, Niagara watervallen, Toronto, Montreal en talrijke ontmoetingen met Nederlandse emigranten, waaronder veel vroegere dorpsgenoten. 
De tournee naar Denemarken van 28 juni tot 2 juli 1979 met bezoeken aan Jaegerpris en Kopenhagen was, hoewel minder spectaculair, even onvergetelijk. 
Het leek er op dat “De Bazuin” alles had bereikt wat maar te wensen was: een fanfarekorps uitkomend in de hoogste afdeling, een drumband opererend in de hoogste divisie, drie succesvol optredende majorettepelotons, een jeugdkorps, een instrumentarium van wereldfabrikaten, allen gekleed in een kleurrijk uniform en regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal aanzien met wereldcontacten. 
Eerste prijzen met lof der jury op concoursen voor alle afdelingen waren meer regel dan uitzondering en de prijzenkast was te klein om alle bekers en onderscheidingen te kunnen bergen. Zo was bijvoorbeeld 1983 een muzikaal top jaar, want toen wisten zowel het fanfarekorps, de drumband en de majorettes alle wisselbekers te winnen van de Federatie “De Hoeksche Waard”. 
Toch werd het roer radicaal omgegooid en ging de vereniging een totaal andere koers varen toen op 25 januari 1985 tijdens een buitengewone ledenvergadering met vrijwel unanieme stemmen werd besloten het fanfarekorps om te vormen tot een harmonieorkest met als motieven: nieuwe impulsen, een geheel nieuw muziek repertoire, grotere verscheidenheid aan instrumenten en daardoor een totaal andere klankkleur. Tijdens het voorjaarsconcert van 7 maart 1985 werd voor de laatste maal opgetreden als fanfarekorps. 
Een week later werd, middels een Open Dag, een ledenwervingscampagne gehouden met als resultaat circa 70 nieuwe leden. Een groot succes, dat tegelijkertijd enorme organisatorische en financiële problemen met zich meebracht. Alle nieuwe leden dienden namelijk een goede opleiding van bekwame docenten te krijgen en er moesten vele nieuwe instrumenten worden aangeschaft. Dankzij subsidie van het Anjerfonds, een garantielening van de gemeente Oud-Beijerland en de inzet van een opgericht damescomité kwamen de benodigde gelden op tafel. De omschakeling verliep zo voorspoedig dat op 23 november 1985 het eerste concert werd gegeven met een harmoniebezetting. 
Toch had de omschakeling een keerzijde, want om uiteenlopende redenen moest binnen enkele jaren worden afgezien van marsoptredens met als gevolg dat zowel het orkest als de drumband en de majorettes uit het straatbeeld verdwenen. Ook de uniformering, jarenlang het visitekaartje van “De Bazuin”, moest met het oog op de financiën worden afgeschaft. De majoretteafdeling werd noodgedwongen opgeheven en de drumband vormde zich om tot slagwerkensemble. Een nieuw tijdperk met ongebaande wegen brak aan.

Tekst: Wim van Dam